วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วิทยาลัยเพื่อคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย

:: ที่อยู่ 201 หมู่ 4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-465 645 มือถือ 084-599 8542 ::

:: ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อพัฒนา ชีวิตและสังคม ::

หลักสูตรที่เปิดเสอน : หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภทวิชา พานิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดเสอน : หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

>> : แนะนำบุคลากร

Thumbnail Image 1

ผู้ใจบุญบริจาคพัดลม

เนื่องในโอกาสที่ครบรอบวันเกิดของท่าน ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแร็ง และขอให้รวยๆ ยิ่งขึ้นไป

Thumbnail Image 1

แขกผู้ใจบุญจาก อบจ.อุดร

มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง

Thumbnail Image 1

สุขใดเล่าจะเท่าสุขใจ

ขอให้ท่านที่มาบริจาคพบแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจ อย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียน

Thumbnail Image 1

พัฒนาโรงเรียน

หลังจากเวลาว่างเราก็ขยันช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราเรารักที่นี่ครับ

Thumbnail Image 1

พัฒนาโรงเรียน

หลังจากเวลาว่างเราก็ขยันช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราเรารักที่นี่ครับ

Thumbnail Image 1

แขกเยี่ยมชมโรงเรียน

แขกมาเยี่ยมเราก็ต้อนรับอย่างดีครับ ที่นี่เรารักกันทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหน

Thumbnail Image 1

ผ้าป่าครับร่วมทำบุญ

งานร่วมทำบุญสสร้างอาคารหลังใหม่ครับ

Thumbnail Image 1

ผ้าป่าครับร่วมทำบุญ

เสร็จแล้วพระท่านให้พรครับ

Thumbnail Image 1

ผ้าป่าครับร่วมทำบุญ

รับพรจากพระจะได้มีโชคมีกระเขาบ้างครับ

Thumbnail Image 1

ต้อนรับแขก

ท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับแขขกครับ

Thumbnail Image 1

พาแขกชมสถานที่

รองผู้อำนวยการพาแขกเยี่ยมชมสถานที่ครับ

Thumbnail Image 1

กีฬาต่อต้านยาเสพติด

กีฬาต่อต้านยาเสพติดที่ทางจังหวัด